image/svg+xml
מחשבת
הנתונים שלך - בדרך שלך

פרוייקט: Midreshet

פרטי הפרוייקט

מדרשת הינה תוכנה לניהול חוגים וקורסים

  • כללי: התוכנה גם מנהלת את יתרות לקוחות וכן מסמכים קשורים. עם שמירת עותק של כל מסמך שהודפס ללקוח
  • מסלולים: ניתן לנהל כמה וכמה מסלולים בו זמניים כל אחד עם מספר פגישות שאתם קובעים והתוכנה מכינה את התאריכים אוטמטית
  • תשלומים: בתוכנה יש מגוון אפשרויות תשלום כמו מזומן/המחאות/אשראי וגם טפסי 17 למבוטחים. אם אפשרות לציין באיזה ביטוח או קופת חולים מדובר
  • קבוצות: במדרשת ניתן לציין לכל קבוצה מי יהיה המורה ובאיזה שעה המפגש או הקורס
  • משפחות: במדרשת תוכלו גם לשמור מידע על משפחות. כך שמשפחה אחת יכולה בקלות לשלם על כמה ילדים ביחד.
  • תזכורות: מסכים מיוחדים שמציג למי עוד לא התקשרו להזכיר על תחילת הקורס
  • פלוס מיוחד: מסכי "קיוסק" לאפשר לספקים חיצוניים לקבל תשלום עבור החוגים
פותח על ידיMachshevet.com