image/svg+xml
מחשבת
הנתונים שלך - בדרך שלך

פרוייקט: KiruvNet

פרטי הפרוייקט

מערכת קירובנט מקיפה את מכלול הצרכים לארגוני קירוב וחיזוק. בין הפונקציות הרבות

לידים/פניות: ניהול מדוייק של כל פניה מהמגע הראשוני דרך טיפול קבוע ועד טיפול קבוע ומתמשך לאורך זמן

רישום: מערכת שלמה לרישום ילדים במוסדות מעקב המשך

חברותות: לפי עיסוק או גיל או כל פרמטר אחר. או לפי מיקום גיאוגרפי מחושב אוטמטית!

פעילות: באיזה ימים יש פעילות באיזה מקום? גם כל זה קירונט מנהלת בצורה חכמה ומדוייקת

המערכת גם מאפשרת בקרה ומעקב אחרי פעילות של כל אחד מהפעילים לעומת פעילים אחרים ולעומת הוא עצמו בתקופות אחרות

קירובנט יודעת לקשר בין אנשים לפי שעות הנוחות שלהם ועוד פרמטרים יש גם מסכי בקרה על התקדמות המטופלים ושעות העבודה של הפעילים המערכת בנויה על בסיס מוקדים שמאפשר לארגונים גדולים לחלק את העבודה למוקדים ולתתי מוקדים בלתי מוגבלים

פותח על ידיMachshevet.com