image/svg+xml
מחשבת
הנתונים שלך - בדרך שלך

פרוייקט: איזי-גרוסר

פרטי הפרוייקט

תוכנה לסריקת המחאות WIC למכולות

התוכנה סורקת כל הצקים ביחד ואז מעבדת את הנתונים.

מערכת איזיגרוסר יודעת היכן נמצא הסכום והיכן התאריכים וכן הלאה (ניתן להגדרות המשתמש) ולפי זה שולפת את המידע לשמירה מסודרת במערכת. 

כמו כן ניתן להחתים את הצקים מאחורה בצורה מסודרת, הכל לפי הגדות המשתמש

מיוחד! בעת העבודה עם הצק, רואים את התמונה הסרוקה חצי שקופה, ברקע. לנוחיות מירבית!

פותח על ידיMachshevet.com