פיתוח תוכנה

כל בית עסק, מוסד או אירגון חייבים שיהיו ברשותם את הכלים הטובים ביותר לניהול שוטף ואחד מאלו הוא תוכנה המותאמת לצרכי אותו אירגון ומאפשרת לו להתנהל בצורה נוחה וחכמה.

פיתוח תוכנה ייעודית הוא תחום התמחות הדורש יכולת להתאים תוכנה המבוססת על מסד נתונים לצרכים של אירגון כלשהו כך שיפיק מהם את המירב. תוכנה שכזאת לא באה להחליף תוכנה לניהול חשבונות וכדומה אלא לתת מענה ספציפי לצרכי אותו גוף שמעוניין להיעזר בה.

קיימות כיום תוכנות ייעודיות לתחומים שונים כגון:

אלו כמובן רק דוגמאות לשימושים שונים בתוכנות ייעודיות שכאלו.

פיתוח תוכנה ייעודית דורש לעבוד בצורה מסודרת ובשלבים שיובילו את שלב הרעיון לתוכנה שימושית עד לקיומה של תוכנה כזאת ושימוש בה. השלבים העיקריים:

אנו במחשבת מעניקים שירות מקיף של פיתוח תוכנה על פי כל צורך ולכל אירגון בכל נישה שהיא ובכל היקף פרוייקט נידרש.

בין ההתמחויות שלנו:

לנו היכולת להעניק לכם מענה לכל פיתוח תוכנה שתזדקקו לה ובכל מסגרת עבודה.